2011. április 7., csütörtök

2012.December 21-én megváltozik a világ - A TÉNYEK


Mivel rengeteg össze-vissza információ terjeng a 2012-es nagy változásról (szándékosan nem világvégét írtam)...végre egy elismert (illetve kettő) maja főpap tisztázza, mi is fog történni! AMI EGYÉBKÉNT TÉNYLEG NAGYON KOMOLY !!! Írta: Aluna Joy Yaxkin/Maya vének...Részletek Aluna Joy Yaxkin hírleveléből. (2010. december 21. kedd, 09:24) 
A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN
Carlos Barrios, maja pap, spirituális vezető, a Sas Klán tagja,antropológus, történész véleménye a maja naptár szerint.

C. Barrios, 19 évesen lett a maják egyik spirituális vezetője és 25 éve
tanulmányozza ősei által hátrahagyott tudást, és a maja naptárat.
Testvérével együtt kezdeményezték a különböző helyeken fellelhető,
egymástól eltérő naptárak összehasonlítását. Testvére Gerardo mintegy
600 maja bölcset/véneket szólított meg és készített interjúkat az
előttünk álló változásokról.
Valójában sokan írtak már a maja naptárról, és legtöbbjük el sem ment a
szent helyekre, és nem tanulmányozta a hátrahagyott írásokat és jeleket.
Sokan fantáziálnak, és elkezdenek különféle próféciákat írni. A legtöbb
vélekedés az volt, hogy a világunk véget ér 2012. decemberében. A most
élő maja bölcsek/vének nagyon szomorúak ezért a félrevezetésért.
Barrios mondja: A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN, CSAK ÁTALAKUL, ÉS MAJÁK
TUDJÁK EGYEDÜL HELYESN ÉRTELMEZNI A NAPTÁRUK ALAPJÁN, ÉS NEM MÁSOK.
A maja naptár megértésének alapja, az idő szakaszainak és ciklusainak
összegzése, nem egyszerű dolog. A maják ismerik, és helyesen tudják
értelmezni, összevetni a 17 különböző naptárat, melyek visszautalnak
történelmükben, több mint 10 millió évre.
A maja naptárat, melyet 1987 óta hatalmas érdeklődés vesz körül
Tzolkinnak nevezik.
Ősi időkre tekint vissza a naptár, és követi a Plejádi ciklusok változásait.
A természeti népek naptárai mind tartalmazzák, és nyomon követik az
emberiség változásait, történelmi fordulópontjait.
Például az időőrzők szerint, azt tanítják, hogy vannak a naptárakban
igen fontosnak nevezett napok. Az egyik ilyen a Vörös Ember évében a Ce
Acatal, ahogy a maják mondják. Ez volt az a nap, amikor a maják azt
jósolták, hogy egy igen nevezetes ősük visszatér, akár egy pillangó, és
amely nap, a nyugati naptárakban: 1519. Április 21.-e Húsvét
vasárnapjára esett, és ekkor érkezett meg Hernando Cortez spanyol
flottájával, keletről a mai Vera Cruz területére. Amikor a népek
látták a hajókat közelíteni, várták, hogy mi fog történni, és olybá
tűntet a vitorlák, mintha pillangók érkeznének.
Így indult egy új korszak, amelyet előre jeleztek a naptárak. Ez volt a
9 Pokol ciklus kezdete az 52 éves ciklusban. (9x52 év), amelyben a
földet és szabadságot elvették a természeti népektől, és betegség, és
elnyomás dominált alatta. Cortez érkezésével kezdődött majd 1987.
Augusztus 16.-áig tartott, a Harmonikus Konvergencia/Egyirányba
mozdulás kezdetéig. Milliók indultak el a szent helyekre ezen a napon,
ünnepelni, imádkozni, hogy zökkenőmentesen induljon be az új ciklus,
átmenet kora (1987-2012), hogy az emberiség könnyedén alakulhasson át
egy új korszakba, a Nap Ötödik korszakába.
1987 óta mondjuk, hogy a materialista világ el fog tűnni és az emberiség
egy jobb korba fog elérkezni. Most ott vagyunk az elérkezés
csúcspontjában, amikor a békesség világ elkezdődik, és az emberek
összhangban fognak élni a Földanyával. Nem vagyunk már a világ negyedik
korszakában, de még a Nap Ötödik korszakába se léptünk be. Ez egy
átmeneti korszak. (1987-2012)
Egy hatalmas globális környezetpusztítás, társadalmi káosz és
háborúk közepette folyamatos változáson megy keresztül Földünk, és ez
szükségszerű, a maja naptár matematikai spirálja ezt mutatja. De ez meg
fog változni. Minden meg fog változni. A maja időőrzők tudják előre,
hogy a Nap az Ötödik korszakába, 2012. december 21.-én be fog lépni és
ez lesz az újjászületésünk kezdőpontja. A kezdőpontját az jelzi, hogy a
napút meridiánja keresztezni fogja az égi egyenlítőt, és a Föld
összehangolódik a Galaktikus Központtal.
26.000 év óta most van erre lehetőség, hogy 2012. december 21.-én,
napkeltekor, a nap felkel és metszéspontjában összekapcsolódik a
Tejúttal, és ekkor egy Kozmikus Kereszt jön létre, a Szent Fa, az Élet
Fája megtestesül és emlékeztetni fog mindenkit a világon a szellemi
hagyományokra, és ekkor szívünk is összehangolódik, a galaxis szívével,
és 2012-ben megnyitódik a fény csatornája, és kozmikus energiák
árasztják el az egész Földet, és megtisztítanak mindenkit aki rajta él,
magasabb frekvenciájú sugárzásával.
Ez a folyamat már elkezdődött. A változás gyorsul, és egyre gyorsabb
lesz. A Földön élő emberek érdeke is hogy minél jobb állapotba érjenek
el a 2012-es dátumhoz, annál kevesebben hagyhatnak el bennünket. Egy
magasabb szintre fogunk megérkezni. De kell, hogy sokat változzunk,
átalakítanunk ezeket a rendkívül erős energiákat, mert úgy látjuk, hogy
blokkolják ezt az utat, hogy ne érkezhessünk meg oda.
Az előrevezető út képe
A maja hagyomány és naptár megértéséről Barrios felvázol egy képet, mi
várható azon az úton ahol járunk. A 2012-es téli napfordulókon a világ
nem ér véget. Sok ember, szenzációhajhászás céljából ír így a maja
kalendáriumra hivatkozva, erről az időpontról. Akik erről az igazságot
ismerik azok a törzs bölcsei, akiknek feladata ennek a hagyománynak a
megtartása.
Az emberiség folytatni fogja az útját, de másképp. Az anyagi világ
szerkezete meg fog változni. Több emberséget fogunk birtokolni magunkban.
Most a legfontosabb időszakát éljük a maja naptárnak és próféciáknak. A
világ összes próféciái, minden hagyományból valók, össze fognak csengeni.
Nincs már több idő játszadozni. Ennek a korszaknak a lelkisége aktiválódik.
Számtalan erős lélek inkarnálódott erre a korszakra, hatalmas erőt
tartva magukban. De ez érvényes mind a fényes, mind a sötét oldalra.
Egységbehívás.
Barrios elmondta, hogy a mostani maja új év ünnepségen Guatemalában, egy
ceremónián vett részt, ahol az egyik tiszteletben álló maja vén szólt az
emberekhez. A tiszteletben álló maja vén egy közvetlen üzenetet adott át.
Egységbe hívja az emberi létezőket, hogy jöjjenek össze szerte a
világion, és támogassák a fény bejövetelét A Hegyek Véne azt mondta,
Eddig nagyon sok csoport járta a maga útja, de ideje összejönni ezeknek
az embereknek, hogy a Fény Reménységeinek Emberei egységbe mozduljanak.
Barrios hozzátette: a polaritás világában élünk.
Nappal, este, férfi és nő, pozitív és negatív. Fény és Sötétség, itt
szükségük van egymásra. Ez hozza az egyensúlyt, csak most a sötét oldal
nagyon erős és nagyon tisztán látszik, mit akarnak a képviselői. Az az
elképzelése, hogy elsődlegességével és hierarchiájával mindenképpen
megakadályozza a világosságot. Rengeteg szempont szerint tesznek azért,
hogy ne tudjunk összekapcsolódni az Ötödik Világ spiráljával 2012-ben.
A fényoldalon mindenki úgy gondolja, hogy most a legfontosabb teendő, a
helyzet kulcsa, elismerni saját, vagy csoportjaik meggyőződését.
Vélemények kulturális sokszínűsége versenyt gerjeszt közöttük, és azok
nem futnak össze egyetlenegy gyújtópontba.
Barrios úgy látja: A sötét oldal akadályozza meg a fényerők
szövetkezését a tagadással és a materializmussal. Azon vannak ők, hogy
lehetetlenné tegyék azokat, akik a fénnyel dolgoznak, hogy a Föld
elérkezhessen egy magasabb valóságába. Előszeretettel használják a régi,
a Negyedik Világ materializmuson alapuló energiáit. Ők nem akarnak
semmiféle változást.
Görcsösen markolják a régit, és nagyon is tartanak a következő szintre
lépéstől. A Negyedik világ sötét hanyatló energiáit nem lehet
megsemmisíteni és legyőzni azt. Túl erős ahhoz, és egyértelműnek
látszik, hogy ez nem jó stratégia. A sötét energiát csak átalakítani
lehet, ha szembenézünk vele, és egyszerűségünkbe vagyunk nyitott
szívünkkel. A kiegyensúlyozás (a világos és sötét energiák harmóniába
hozása) ez a kulcsfogalom, ami elvezet a Nap Ötödik Korszakába.
Barrios mondja: Az Ötödik Nap felemelkedő korszaka ráirányítja
figyelmünket az elemi valóságra. A múltban, számos korszakon keresztül a
hagyományos négy elem: Föld, Tűz, Víz, Levegő korszakai uralkodtak a Földön,
de a Nap Ötödik korszakában számolnunk kell az 5. elemmel, az éterrel.
A szótárak 
úgy határozzák meg az étert, mint a Mennyek kifinomult eleme.
Keresztülhatol minden távolságon, időn, és továbbítja az energia
hullámokat egy magasabb frekvenciatartományba, a sejtbeszédtől az emberi
aurába.
Mi is az hogy éterikus, az ami a földöntúli, ami összekapcsolja az eget
a Földdel. Az éter az Ötödik Nap eleme, mennyei eredetű és hiányzik
belőle az anyagi szubsztancia, de van olyan valóságos, mint a fa, a kő,
vagy a hús. Az éteri elem összefüggésében kerülhet sorra a polaritások
energiafúziójára.
Nem lesz többé se világos, se sötétség az emberekben, annál inkább egy
felemelkedő energiakiegyenlítődés.
De ezt most a Sötétség Birodalma nem érdekli. Ők akadályokat terveznek.
Céljuk a Föld és élő környezetének kiegyensúlyozatlanságának
fenntartása, hogy a 2012-es kiigazítás felkészületlenül érjen mindenkit.
Szükséges tehát együtt dolgoznunk, békességben, egyensúlyban a másik
oldallal. Meg kell tartani, vigyázni ma Földre, amely hajlékot és
táplálékot nyújt nekünk.
Létre kell hoznunk magunkban a szív és elme e gységének fúzióját most, a
másik oldallal szemben, megőrizve az élő tereket, és felkészülni a
Pillanatok Történelmére.
Mr.Barrios mondja az ő hallgatóinak: Ez egy kritikus pont a
világtörténelemben. "Össze vagyunk zavarodva" Többet már nem
játszadozhatunk. Bolygónknak vagy Új életet adunk, vagy elpusztul. Ideje
van felébredni és cselekedni. MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN. Mindenki okkal van
itt jelen most. Mindenkinek, aki most itt van, van egy fontos küldetése.
Ez egy kemény de különleges időszak. Hatalmas fejlődésre van lehetőség,
és készen kell lenni erre a történelmi pillanatra. Azért testesültetek meg ezekre az időkre, hogy kiegyensúlyozzátok a bolygót.
Továbbá azt mondta, a maja vének megnyitottak egy ajtót, hogy más fajok
is be tudjanak jönni a maja világba, és át tudják adni tudásukat és
hagyományaikat. A maják régmúlt idők óta, elismerik is tisztelettel,
vannak, más fajok és más lelki lények, rendszerek felé.
Ők úgy tartják, hogy a maják sorsa összekapcsolódik a világ sorsával. A
legnagyobb bölcsesség az EGYszerűség. Szeretet, Tisztelet, Elfogadás,
Megosztás, Hála, Megbocsátás. Ez nem valami összetett és bonyolult idea.
A valódi tudás a szabadságból áramlik. Ez van kódolva a DNS-ben. Minden
amire szükséged van, az benned van. A nagy tanítók mindezt mondják már
nekünk a kezdetektől. KERESD MEG, A SZÍVED ÉS MEGLELED BENNE AZ UTAD.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése