2010. december 11., szombat

Kiyosaki - Az új gazdasági rendszer sajátosságai


Robert Kiyosaki az új gazdasági rendszerről mondja el véleményét.
Nagyon tanulságos!
PÉNZ:


Akiknek már sikerült elolvasniuk Robert Kiyosaki legújabb – Gazdagok összeesküvése (Bagolyvár Könyvkiadó) című – könyvét, azok tisztában vannak azzal, hogy a pénz 1971-óta – azt követően, hogy Nixon egykori USA elnök megszüntette az USA dollár aranyfedezetét – már elvesztette a valódi pénz szerepét… Napjainkban a pénz nem mást, mint adósságot jelent. Az új gazdaságban a pénz többé már nem számít pénznek.
Mivel a pénz adósságot jelent, a pénzt megtakarítók – vagyis a takarékoskodók – veszteseknek számítanak. A régi gazdasági rendszerben gondolkodók még ma is változatlanul a pénzük megtakarítására törekednek, miközben a banki kamatok egyre alacsonyabbak és az USA jegybankja (a FED) több ezermilliárd dollárnyi értékben bocsájtja ki a friss bankjegyeket.
„Az új gazdasági rendszerben az adósok a nyertesek és a takarékoskodók a vesztesek.” (Robert Kiyosaki)
ÉLETKOR:
A régi gazdasági rendszerben az életkor előnyt jelentett. Az új gazdasági körülmények között az életkort költségtényezőnek tekintik.  A régi gazdasági értelmezés szerint az életkor a tapasztalattal és bölcsességgel volt egyenlő. Az új gazdasági körülmények között az életkort egyszerűen a divatjamúlt régivel és elavulttal azonosítják.
„Ma, az idősebb munkásoknak elbocsájtásuk esetén, nehéz új munkahelyet találniuk, kivéve ha jártasak a legújabb műszaki megoldások alkalmazásában.” (Robert Kiyosaki)
OKTATÁS:
A régi gazdasági rendszerben az oktatásnak igen fontos szerepe volt. Az elhelyezkedésnél a szakképzettség előnyt jelentett a képzetlen munkaerővel szemben. Az új gyorsan változó műszaki fejlődés világában az egyetemisták és főiskolások ismeretei már elavultnak számítanak, még mielőtt elhagynák az oktatási intézmények falait.
A régi gazdasági körülmények között nem mindenki engedhette meg azt, hogy egyetemen tanulhasson. Az új gazdaságban bevezetett főiskolai/egyetemi tandíjkölcsönök rendszerének köszönhetően – az USA-ban – minden megváltozott.
“Az új gazdasági rendszerben a felsőfokú végzettséggel rendelkezés általánossá vált, elvesztette egyedi jellegét. Csupán azért, mert valakinek egyetemi diplomája van, még nem garantált az, hogy cserébe egy jól fizető állással is fog rendelkezni.” (Robert Kiyosaki)
Az USA-ban készül friss felmérés szerint, a végzős egyetemi hallgatók 85 %-a a szüleihez szándékozik visszaköltözni, mivel annyira rosszak az állásszerzési lehetőségeik. A helyzetet még tovább nehezíti, hogy az alacsony munkabérek miatt a tandíjkölcsönök visszafizetési terhei egyre növekednek.
JÓL FIZETŐ ÁLLÁSOK
A régi gazdasági körülményeket a jól fizető munkahelyek nagy bősége jellemezte.  Az üzemekben még a felsőfokú képzettséggel nem rendelkező fiatalok számára is akadtak jól fizető állások.
Az új gazdasági helyzetben a gyárak jelentős részét külföldre telepítették. Napjainkban a gyárakból már túl sok van. Ha a gyári munkások magasabb béreket követelnek, akkor a gyárakat, melyekben eddig dolgoztak, egyszerűen bezárják és a termelő berendezéseket olyan külföldi országba telepítik át, ahol a munkabérek jóval alacsonyabbak.
„Az információs korszakban az új gazdasági rendszer munkahelyeket szüntet meg. Ahogyan az autó megjelenése ódivatúvá tette a lóháton közlekedést, a műszaki fejlődés következtében számos foglakozás válik elavulttá.” (Robert Kiyosaki)
Az új gazdasági körülmények között, ha valakinek van egy magasan fizetett állása, számíthat rá, hogy a munkakörét műszaki fejlesztők hada veszi célba, és hamarosan egy új és olcsóbb megoldást találnak ki rá, hogy arra lecserélhessék. Az új gazdaságban leginkább azok a vállalkozók kapnak jutalmat, akik a műszaki fejlődést arra használják, hogy minél olcsóbban minél többet termelhessenek.
ADÓK
A régi gazdasági rendszerben a legtöbben egyszerűen befizették az adóikat.
„Az új gazdasági körülmények lehetővé teszik azt, hogy ha a kormány adót emel, az emberek az internet segítségével olyan országokban vállaljanak munkát, ahol az adók alacsonyabbak.”(Robert Kiyosaki)
NYUGDÍJ
A régi gazdasági helyzetben az a vállalat, amelyiknél az ember dolgozott vállalta a nyugdíjunk kifizetését életünk végéig.
Az új gazdasági rendszerben – az USA-ban – a munkás felelősségét képezi a saját nyugdíjának biztosítása.
„Abban az esetben, ha a tőzsde vagy az ingatlan piac összeomlik, a nyugdíjasok milliói fognak arra kényszerülni, hogy újra munkába álljanak.” (Robert Kiyosaki)
KÉT GAZDASÁGI RENDSZER EGYÜTTÉLÉSE
Bármelyik országban jelenleg kétféle gazdasági rendszer van egyidejűleg jelen. Az egyik gazdasági rendszerben a munkások a régi gazdasági szabályok szerint végzik tevékenységüket. Ezek az emberek 
sérüléseket szenvednek el az új gazdasági rendszer következtében. A másik gazdasági rendszerben azok az emberek találhatók, akik az új gazdasági rendszer szabályainak megfelelően tevékenykednek. Ezek a személyek az új gazdasági körülmények között jól boldogulnak.

„Az érdekesség az, hogy a régi gazdasági rendszer szabályai szerint élők gyakran az új gazdasági szabályok alapján tevékenykedők szomszédságában laknak.
A kérdés csupán az, hogy: TE melyik gazdasági rendszer alapján végzed a tevékenységedet?” (Robert Kiyosaki)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése